Vill du veta mera om Your Insight?

Om Your Insight

 

Q: Vad är bakgrunden till att Your Insight togs fram?


A: I takt med den tekniska utvecklingen har världen blivit allt mindre, människans valmöjligheter blivit fler och livet upplevs gå allt fortare.

Möjligheten att forma sitt eget liv men även pressen och jakten på lycka och det perfekta livet har aldrig varit större. Allt fler mår inte bra i dagens samhälle, framförallt unga. Detta är en utveckling som Cristina Tscherning kunnat se på nära håll i egenskap av utbildad psykosyntesterapeut, coach och grundare av Mamita, ett center för yoga och välmående. Som en motvikt till yttre fokus lanseras nu appen Your Insight, för den egna, inre guidningen, reflektion och personlig utveckling.
”Vi har svaren inom oss själva och personligen  tror jag på människans egen förmåga att definiera det liv man själv mår bäst av – både privat och rent professionellt. ”, avslutar Cristina Tscherning.

 


Q: Vad är Your Insight?


A: Your Insight är en app för självguidning med syftet att må bättre och är en digitaliserad version av beprövad analog psykosyntesprocess som Cristina Tscherning använt sig av i terapisamtal under många år. Your Insight använder sig av frågor som guidar användaren till sina egna svar via bilder och ord. För närvarande finns Your Insight på tre språk, svenska, engelska och spanska och finns på AppStore och Google Play.

Notera att appen inte ersätter vård eller terapi.

 


Q: När kommer Your Insight  att lanseras?


A: Lansering sker i Sverige i oktober 2018 och senare i höst 2018 i Colombia.

 

Q: Vad är syftet och målet med Your Insight?


A: Your Insight har utvecklats med det yttersta målet att bidra till en bättre emotionell hälsa och välbefinnande. En medvetenhet om att du själv är din egen bästa vän när du kommer i kontakt med dina känslor, får insikter och medvetet styr ditt liv och därmed mår bättre.

"Vi vill hjälpa så många som möjligt att förstå sig själva, hitta den inre balansen och vårda sin själshälsa. Your Insight bör ses som ett bidrag till att människor förstår sig själva i större grad, att de gör medvetna val och därmed kanske känner en större tillfredsställelse. Your Insight passar speciellt bra som en ny form av hälsomotion för unga vuxna (18-30) som använder mobilen mycket är vana vid att använda bilder för att kommunicera och uttrycka sig”, säger Cristina Tscherning.

 

Q: För vem har Your Insight tagits fram?


A: Your Insight, har tagits fram för alla åldrar men vi tror att  målgruppen unga vuxna är de som i början kommer att finna den mest intressant, då de är vana att uttrycka sig med bilder (i sociala medier) och söka hjälp digitalt .

 

Q: Vem står bakom appen?


A: Bakom appen står Cristina Tscherning - utbildad psykosyntesterapeut, coach och grundare av Mamita, ett center för yoga och välmående Nina, Engstrand med lång erfarenhet av från IT branschen samt utbildning och Christopher Berghagen Taylor med gedigen teknisk bakgrund och apputveckling.

 

Q: Hur funkar appen?


A: Your Insight guidar användaren genom ett antal frågeställningar relaterat till ett visst utvalt område/situation, till exempel relationer, arbete, hälsa eller framtid enligt beprövad psykosyntesprocess. Användaren besvarar frågorna genom att sätta bilder och ord på sina känslor.
Frågeställningarna ger användaren insikter om sin situation (nuläge), sina behov (som behöver tillfredsställas), önskningar (längtan) och hinder och hen kommer därmed mer i kontakt med sig själv och sina känslor. Det leder i sin tur till att användaren kan komma att se saker klarare utifrån sina egna preferenser och ta väl övervägda nästa steg i den specifika situationen istället för att påverkas för mycket av andra eller stoppas av onödiga hinder. Genom att aktivt lyssna in sina egna känslor kan användaren göra medvetna beslut om nästa steg för ökat välbefinnande.

 

Q: Vad är kundnyttan med Your Insight?

A: Fördelarna är flera:

- Ger hjälp till reflektion

- Guidar till nästa steg genom insikter om behov, önskan och hinder

- Tillgänglig 24/7 och varsomhelst

- Kostnadsfri app

- Finns i olika nivåer, 4, 6 eller 8 frågor

 

Q: Vilka förutsättningar krävs för att kunna tillgodose sig nyttan med appen?


A: Egentligen är det enda som krävs en Android eller IOS enhet för att kunna ladda ner och använda appen. För maximal nytta är vi dock övertygade om att användaren behöver tycka om att uttrycka sig i bilder och ha intresse av eller nyfikenhet för reflektion och personlig utveckling.

 

Q: Vad säger andra om appen?


A: Hanna Linder, yoga lärare (www.hannalinder.se; Instagram: haxliinder, FB: Hax Hanna Linder), 24 år:

”Den är riktigt bra. Den hjälper mig att stanna upp och reflektera”.

 

A: Rickard Tscherning, projektledare, 26 år:

”Jag använde mig av Your Insight i mitt beslut av jobbval. Den hjälpte mig att få en tydlig bild av vad jag verkligen ville.  Det ledde till att jag bestämde mig för en praktikplats på ett produktionsbolag.”

 


A:
Adam Holm, out-influencer – on a mission to connect people with nature, 24 år: (www.adamholm.se; Insta: adamholmswe, FB: Adam Holm )
”Just nu lever jag i ett högt tempo med mycket som händer hela tiden. I den situationen spelar Your Insight en viktig roll. Den hjälper mig att stanna upp och reflektera över min sanning och vad som är viktigt för mig. Otroligt viktigt eftersom jag annars lätt kan förlora mig i allas andras åsikter och viljor. Så att välja ord och bilder hjälper mig att lyssna in till mitt sanna jag!”

 

Q: När / I vilka situationer är tanken att man ska använda appen?

A: Det finns inget enda/entydigt svar på den frågan. Från vår testgrupp ser vi dock att de flesta använt appen för att få klarhet och ta nästa steg, när man känner en viss oro, olust, otydlighet, osäkerhet, tomhetskänslor eller rent av frustration och ilska kring en viss situation och man inte riktigt vet hur man bäst tar sig vidare för att komma ur den. Vissa använder appen för att helt enkelt stanna upp och landa i den egna vardagen genom att vara sin egna bästa vän och lyssna in till sina egna känslor och tankar.

 

Q: Tror ni verkligen att en app kan lösa den psykiska ohälsan?


A: Den psykiska ohälsan är ett väldigt stort och vitt begrepp och appen ger sig verkligen INTE ut för att lösa den. Appen vänder sig inte heller till människor som lider av psykiska diagnoser såsom depression, självmordstankar, psykoser mm. Det  finns många sätt att komma tillrätta med psykisk ohälsa och i ovannämnda fall är Your Insight inte ett alternativ. Your Insight bör istället ses som ett bidrag och komplement till dagens befintliga metoder som erbjuds som exempelvis samtal, meditation, yoga och är ett nytt sätt att komma i kontakt med sina känslor och därmed må bättre.
Your Insight är en digitaliserad version av beprövad analog psykosyntesprocess som Cristina Tscherning använt sig av i terapisamtal under många år.

 

Q: Är det inte farligt att låta unga människor tro att en app är lösningen?


A: Vårt syfte är inte att användarna tro att en app är lösningen. Your Insight kan ses som ett av flera olika sätt för att komma i kontakt med de egna känslorna, behoven samt bana väg för de egna svaren. Beroende på situation bör man välja de metoder man själv tilltalas av. Vi tror att Your Insight kan vara ett bra komplement till andra metoder och sätt att nå djupare insikt och förståelse för den egna situationen och möjliga vägar framåt.

 

Q: Kan verkligen en app hjälpa som inte ger några konkreta svar?


A: Vår ambition är att användaren ska guidas till sina egna svar och vår tro är att de egna svaren väldigt ofta är en bra början för att komma tillrätta med de val vi står inför och behöver göra.

 

Q: Hur lång tid tog utvecklingen av appen?


A: Verktyget som sådant har sitt ursprung i Psykosyntesen som är en välrenommerad gren inom psykologin. Verktyget togs fram i en fysisk form för ca 7 år sedan och har sedan dess använts i terapeutiskt syfte. För ca två år fick vi idén om att utveckla en app och har sedan hösten 2016 drivit Your Insight-projektet.  

 

Q: Vem har gjort den tekniska utvecklingen av appen och på vilken teknologi bygger den?


A: Företaget Kattan Kattan i Colombia har utvecklat Your Insight. Appen är byggd i Ionic, databasen är en mysql server och appen är utvecklad i Angular.  

 

Q: Vad har grundarnas olika roller varit?


A: Grundarna har bidragit med sina olika erfarenheter och bakgrund till utvecklingen av Your Insight. Även om alla haft sina specialområden, Cristina som coach, Nina som projektledare och Christopher med sin tekniska bakgrund, har projektet drivits som ett nära samarbete i gruppen.